Seite drucken   Sitemap   Mail an Gesundheitszentrum für Migrantinnen und Migranten   Hinweise zur Änderung der Schriftgröße  

Zur Website der PariSozial Köln

Zur Website der Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln

Zur Website des Paritätischen in Köln

Startseite Göçmenler Sağlık Merkezi  · 

Göçmenler Sağlık Merkezi

Kuruluş amacımız:
Göçmenler Sağlık merkezi, 1995'den bu yana, göçmenlerin, tıbbi ve psikososyal sorunlarının çözümünde başarıyla çalışmaktadır.
Göçmenler sağlık merkezi, sağlık sorunları olan göçmenler için; bilgilendirme, danışma ve yol gösterme merkezidir.

Hedefimiz:
Göçmenlerin tıbbi ve psikososyal bakımını iyileştirmek ve genel sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmalarını sağlamaktır.
Sağlık sisteminin, göçmenlere hizmet verilecek duruma getirilmesi ve tüm kurumlarda çok kültürlü açılım için çalışmaları yürütmenin yanında, belirli hedef grupları için özel sağlık hizmetleri geliştirmek.

  
top